ZAPISY DZIECI Z UKRAINY DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY KLUCZBORK W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Зарахування дітей з України до дитсадків та початкових шкіл ґміни Ключборк у 2021/2022 навчальному році

 • W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z OI w Kluczborku przy ul. Konopnickiej 17 zostanie zorganizowany oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy dla klas I-III ( rok urodzenia 2013,2014,2015) z dodatkowymi, nieodpłatnymi godzinami języka polskiego i pomocą nauczyciela posługującego się językiem ukraińskim.
 • В початковій школі № 5 в м. Ключборк (PSP nr 5 w Kluczborku) на вул. Конопницька 17 буде організовано підготовче відділення для учнів з України для І-ІІІ класів (2013, 2014, 2015 р.н.) з додатковими, безкоштовними годинами польської мови та допомогою вчителя, який володіє українською мовою.
 • W pozostałych szkołach podstawowych Gminy Kluczbork uczniowie z Ukrainy zostaną zapisani do odpowiednich klas zgodnie z posiadaną dokumentacją luboświadczeniem rodzica o sumie lat nauki za granicą i w miarę możliwości do klas, w których już uczą się uczniowie z Ukrainy.
 • В інших школах ґміни Ключборк учні з України будуть зараховані до відповідних класів згідно з документацією про довершения класів, або відповідно до заяви батьків, що до навчания дитини в укр. школі.
 • Dla uczniów ,którzy nie znają języka polskiego każda szkoła zorganizuje dodatkowe 2 godziny nauki języka polskiego.
 • Для учнів, які не знають польської мови, кожна школа організує додаткові
  2 години уроків польської мови.
 • Uczniowie oraz ich rodzice mogą zostać objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów m.in. psychologów, terapeutów pedagogicznych.
 • Учням та їх батькам психолого-педагогічну допомогу можуть надавати вчителі, вихователі та спеціалісти, в т.ч. психологи, педагогічні терапевти.
 • Zapisy do przedszkoli Gminy Kluczbork na rok szkolny 2021/2022 odbywają się na bieżąco w miarę posiadanych wolnych miejsc. Do przedszkoli zapisujemy dzieci urodzone w rocznikach ( 2016,2017,2018,2019) Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych została zwiększona o 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy. Nie musi ono posiadać karty stałego pobytu czy zameldowania – rodzice wypełniają wniosek ,podają nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania i przedkładają kserokopie paszportu lub innego dokumentu poświadczającego przekroczenie granicy.
 • Набір до дитсадків ґміни Ключборк на 2021/2022 навчальний рік здійснюється на постійній основі залежно від вільних місць. До дитсадків зараховуємо дітей 2016, 2017, 2018 та 2019 років народження. Кількість дітей у школах збільшено на 3 дитини, які є громадянами України. Вони не зобов’язані мати карту постійного проживання чи зареєстровану карту проживання, батьки заповнюють заяву, надають номер документа, що підтверджує їх особу, та адресу тимчасового проживання, а також подають ксерокопії паспорта чи іншого документа, що підтверджує перетин кордону.

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły/przedszkola w Polsce?

Що робити, щоб записати дитину в школу/садок у Польщі?

 • Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – wypełnisz wniosek i napiszesz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało, dołącz kserokopie paszportu lub innego dokumentu poświadczającego przekroczenie granicy .
 • Зібрати документи про попередню освіту дитини (довідки, атестат тощо). Якщо їх немає, заповніть заяву та напишіть декларацію про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина, додайте ксерокопії паспорта чи іншого документа, що підтверджує перетин кордону.
 • Skontaktuj się z wybraną polską szkołą/przedszkolem i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły/przedszkola. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
 • Зв'яжіться з обраною польською школою/дитячим садком та подайте заявку на вступ до школи/дитячого садка. Рішення про прийом приймає директор закладу.
 • Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
 • Початкова школа, де ви живете, має прийняти вашу дитину. Решта початкових і середніх шкіл приймають дітей до тих пір, поки є вільні місця.
 • Jeżeli w wybranej szkole/przedszkolu nie ma miejsc w danej klasie lub oddziale skontaktuj się z Administracją Oświaty w Kluczborku ul. Kościuszki 1 tel. 77 418 11 91 i poproś o wskazanie szkoły/przedszkola , w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.
 • Якщо у вибраній школі/садку немає місць у певному класі чи відділі, зверніться до Управління освіти в Ключборку, вул. Kościuszki 1 тел. 77 418 11 91і запитайте школу/дитячий садок, де ваша дитина зможе навчатися.

Plakat PNG

Plakat PDF

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 11 marzec 2022 12:05 Bartosz Sobieraj
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 marzec 2022 12:06 Bartosz Sobieraj
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 marzec 2022 12:08 Bartosz Sobieraj