Kluczbork, dnia 27.11.2023 r.

KDR.110.3.2023

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska: KSIĘGOWY w Dziale Finansowo-Księgowym

ADMINISTRACJI OŚWIATY W KLUCZBORKU

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani EMILIA SMEREKA zamieszkałaKluczborku.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonego „Zarządzeniem Nr 15/2023 Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze nr IIKsięgowy w Administracji Oświaty w Kluczborku” Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydata, który w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze. Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów. Wybór Pani Emilii Smereki został dokonany na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną, która stwierdziła, że kandydat wykazał się najlepszą znajomością przepisów oraz zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem, zawartych w ogłoszeniu o naborze. W ocenie komisji posiadana wiedza oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantują rzetelne i prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Księgowy.

/-/ Elżbieta Pietrzykowska
Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28 listopad 2023 10:31 Bartosz Sobieraj