Kluczbork, dnia 28.11.2023 r.

KDR.110.4.2023

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. inwestycyjnych w Dziale Technicznym

Administracji Oświaty w Kluczborku

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

Pan TOMASZ RESPONDEK zamieszkały 46-282 Oś

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonego „Zarządzeniem Nr 16/2023 Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny specjalista ds. inwestycyjnych w Dziale Technicznym w Administracji Oświaty w Kluczborku” Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydata, który w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze. Kandydat uzyskał maksymalną liczbę punktów. Wybór Pana Tomasza Respondek został dokonany na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną, która stwierdziła, że kandydat wykazał się wszelką znajomością przepisów oraz zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem, zawartych w ogłoszeniu o naborze. W ocenie komisji posiadana wiedza oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantują rzetelne i prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Głównego specjalisty ds. inwestycyjnych.

/-/ Elżbieta Pietrzykowska
Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28 listopad 2023 10:33 Bartosz Sobieraj