Zamówienia publiczne

TEC.362.12.2021 - Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla szkół podstawowych w Gminie Kluczbork, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

SWZ do pobrania z sekcji Załaczniki