Aktualności

Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze nr I
Księgowego w Dziale Finansowo – Księgowym

Treść do pobrania z sekcji Załączniki

Kluczbork 23.10.2023 r.

DNSO.111.1.23.2023

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA
SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. IM. IGNACEGO J. PADEREWSKIEGO W KLUCZBORKU

W dniu 23 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku.
W wyniku zakończenia procedury postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku – Panią Agatę Napp – Urbańską zam. w Byczynie.

Przewodniczący komisji konkursowej
Elżbieta Pietrzykowska

Zarządzenie Nr BR.0050.160.2023
Burmistrza Miasta Kluczbork
z dnia 19 września 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Administracja Oświaty
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

Nazwa stanowiska: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EDUKACJI ADMINISTRACJI OŚWIATY W KLUCZBORKU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

Pan Marcin Kaczmarczyk zamieszkały w Wołczynie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydata, który w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze. Kandydat uzyskał maksymalną liczbę punktów. Wybór Pana Marcina Kaczmarczyka został dokonany na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną, która stwierdziła, że kandydat wykazał się najlepszą znajomością przepisów oraz zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem, zawartych w ogłoszeniu o naborze. W ocenie komisji posiadana wiedza oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantują rzetelne i prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Głównego specjalisty ds. edukacji.

 

Kluczbork, dnia 29.05.2023 r.

Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista ds. edukacji

Treść do pobrania z sekcji Załączniki

I. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora - Panią Grażynę Veselý, zam. Kluczbork.

II. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora - Pana Roberta Wietrzyka, zam. w Kluczborku.

III. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika w Kujakowicach Dolnych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora - Panią Urszulę Kaluzę, zam. w Łowkowicach.

Pełna treść informacji w załączniku.


Gmina Kluczbork, w ramach postępowania konkursowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, otrzymała środki finansowe na realizację działań w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego 2021/2022. Był to rok bardzo trudny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Najbardziej odczuliśmy obecność pandemii, która zewsząd ograniczała nasze działania. Jednak nasze dzieci – uczniowie ze szkół podstawowych Gminy Kluczbork i z tym znakomicie sobie poradzili. Stanęli na wysokości zadania, tak licznie przystępując do gminnych konkursów przedmiotowych, które dla wielu z nich zakończyły się ogromnym sukcesem.
14 czerwca 2022 r. dzięki uprzejmości i gościnności Centrum Aktywności Lokalnej, w kluczborskim kinie „Bajka” odbyła się Gala wręczenia nagród laureatom wspomnianych wcześniej konkursów przedmiotowych oraz najlepszym sportowcom XXIII Plebiscytu Sportowego Gminy Kluczbork.

Oczywiście tego dnia najważniejsi byli laureaci. Oto oni:
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
I Barbara Bugajak
II Zofia Urbańska
III Natalia Szewczyk
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
I Bartosz Kowalski
II Filip Kosarewicz
II Wiktor Kotowicz
III Sebastian Myśliwczyk
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
I Szymon Cebula
II Mateusz Plewnia
III Collin Jachym
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
I Jakub Wruszczak
II Mateusz Jagoda
III Julia Soboń
III Filip Firszt
Wojewódzki Konkurs Historyczny
I Maciej Wójcik
II Łukasz Czechowski
III Franciszek Marciniszyn
Wojewódzki Konkurs Geograficzny
I Maciej Wójcik
II Martyna Kos
III Jakub Banaś
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
I Mateusz Jagoda
II Szymon Cebula
III Jakub Wruszczak
Wojewódzki Konkurs Chemiczny
I Jakub Wruszczak
II Tomasz Wróbel
II Łukasz Zaczyk
II Wiktoria Lorek
II Natalia Szewczyk
III Gracjan Krzenciessa
III Jakub Jarząb
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
I Filip Firszt
II Jakub Wruszczak
III Jakub Jakubczyk
Swoją obecnością galę uświetnili również zaproszeni goście:
- Pan Roman Kamiński - Zastępca Burmistrza Miasta Kluczborka,
- Pani Grażyna Popek – przedstawiciel Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Kluczborku,
- Pan Andrzej Olech – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Pan Zbigniew Stachowski - koordynator ds. sportów szkolnych,
- Pan Adam Michalewski - koordynator ds. sportów szkolnych,
- Pan Jerzy Rokita – koordynator ds. sportów szkolnych,
- Pan Piotr Stefaniuk – Główny Specjalista ds edukacji,
a także nauczyciele – przewodniczący Komisji Konkursowych oraz dyrektorzy szkół podstawowych Gminy Kluczbork.
Podczas tegorocznej Gali artystycznych doznań dostarczyła nam wspaniała, roztańczona Iga Świerczek, cudowna, rozśpiewana Zosia Mendel oraz niezwykły zespół pantomimy z PSP nr 2 w Kluczborku, który oczarował nas wszystkich...
Oto najlepsi z najlepszych!
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

ZAPISY DZIECI Z UKRAINY DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY KLUCZBORK W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Зарахування дітей з України до дитсадків та початкових шкіл ґміни Ключборк у 2021/2022 навчальному році