Aktualności

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU
Aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku

Poradnik bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży wydany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Pobierz plik (PDF)

1. Termin półkolonii : 7.02 – 11.02. 2022 r.; zajęcia będą się odbywały w godz. od 9.00 do 15.00

2. Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku, ul.Konopnickiej 17; dzieci spoza Kluczborka będą miały zapewniony bezpłatny dowóz,

3. Kwalifikacja dzieci do udziału w koloniach:
- na podstawie wypełnionej Karty kwalifikacyjnej,Regulaminu podpisanego przez Rodzica/opiekuna oraz Oświadczenia Covid (w załączeniu), które Państwo przekażecie jeszcze dzisiaj do rodziców drogą mailową lub bezpośrednio wydrukowane egzemplarze,
- w terminie do 21.01.2022 r.(piątek) wypełnione i podpisane przez rodziców 3

dokumenty(Karta,Oświadczenie,Regulamin) powinny trafić do Państwa szkół,
- w terminie do 24.01.2022r. do godz.11.00, powinniście Państwo dostarczyć komplet dokumentów ze swojej szkoły do Administracji Oświaty.

4. Główne zasady udziału dziecka w półkoloniach:
- rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w półkoloniach (za wyjątkiem opłaty za ciepły posiłek-5 zł., biletu do kina –10 zł. i wstęp na krytą pływalnię-1 zł.)
- dzieci będą funkcjonować w podziale na grupy zajęciowe liczące do 15 osób
- rodzice odpowiadają za stan zdrowia dzieci biorąc pod uwagę wszystkie obostrzenia ustawowe obowiązujące w całym kraju w stanie pandemii koronawirusa co oznacza przede wszystkim obowiązek poinformowania kierownika półkolonii o zaistniałym problemie (objawach zakażenia).

 

 

Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, iż Gmina Kluczbork ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR).  Głównym celem programu Granty PPGR jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną. Pozostałe cele programu to przede wszystkim:
• przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
• cyfryzacja terenów popegeerowskich,
• poprawa jakości życia mieszkańców,
• rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR 
W związku z powyższym uprawnieni mieszkańcy gminy Kluczbork mogą składać wnioski aby skorzystać z tej formy pomocy. 

Pod takim hasłem rozpoczynamy kolejną przygodę z aplikacją Movello.
Tym razem szansę na wspaniałe nagrody (oczyszczacze powietrza) mają publiczne przedszkola z obszaru Gminy Kluczbork.
Zabawa została podzielona na 9 etapów, z których każdy trwa 2 tygodnie.
Aby dołączyć do wspólnej zabawy:
- zainstaluj aplikację (jeśli jeszcze jej nie masz)
- wybierz miasto Kluczbork,
- wybierz przedszkole,
- wybierz grupę przedszkolną
i zrób minimum 6000 kroków, które każdego dnia możesz przekazać na konto grupy przedszkolnej wskazanej w aplikacji.
W każdym etapie nagrodzona zostanie najlepsza Grupa.
Każde przedszkole może wygrać tylko raz.
Jednak zabawa trwa do końca dla wszystkich przedszkoli, ponieważ przedszkole, które w trakcie całej zabawy przekaże najwięcej kroków, otrzyma Nagrodę Specjalną - Super Piknik z mnóstwem atrakcji dla najmłodszych.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy!
 

To właśnie dziś...
Nasi cudowni pedagodzy, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji obchodzą swoje święto...
Dzień Edukacji Narodowej...
Zatem nie ma lepszego dnia, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia i wyrazić najgłębsze słowa uznania dla ich pracy, zaangażowania i wsparcia młodego pokolenia, które dopiero zaczyna budować swoją przyszłość.
W tym szczególnym dniu...
Burmistrz Miasta Kluczborka - Pan Jarosław Kielar oraz zastępca Burmistrza – Pan Roman Kamiński wręczyli wyróżnienia dyrektorom i nauczycielom, których praca na rzecz oświaty Gminy Kluczbork zasługuje na szczególne uznanie.
Mamy zaszczyt przedstawić osoby nagrodzone:
- Pan Maciej Szymczyk - dyrektor PSP Nr 2 w Kluczborku,
- Pan Marek Tobiasz - dyrektor PSP nr 5 z OI w Kluczborku,
- Pani Ewa Leszczyńska - dyrektor PSP w Bąkowie,
- Pani Danuta Nalewajka - dyrektor SM I stopnia w Kluczborku,
- Pani Sabina Panaszek - nauczyciel PP Nr 2 w Kluczborku,
- Pani Alina Czaja - nauczyciel PP Nr 2 w Kluczborku,
- Pani Ewa Bar - nauczyciel PSP Nr 1 w Kluczborku,
- Pani Lidia Cieplik - nauczyciel PSP Nr 1 w Kluczborku,
- Pani Aneta Drozda - nauczyciel PSP Nr 2 w Kluczborku,
- Pani Alina Domagała - nauczyciel PSP Nr 2 w Kluczborku,
- Pani Aneta Żywica - nauczyciel PSP Nr 5 w Kluczborku,
- Pan Krzysztof Kiliński - nauczyciel PSP Nr 5 w Kluczborku,
- Pani Renata Szostkowska - nauczyciel PSP w Bąkowie,
- Pani Beata Lewek - nauczyciel PSP w Bąkowie,
- Pan Piotr Noculak - nauczyciel PSP w Bogacicy,
- Pani Urszula Langner - nauczyciel PSP w Kujakowicach Dolnych,
- Pani Beata Rasztar - nauczyciel PSP z OP w Kuniowie,
- Pani Agata Napp - Urbańska - nauczyciel SM I st. w Kluczborku,
- Pani Lidia Binek - nauczyciel SM I st. w Kluczborku,
- Pani Elżbieta Pietrzykowska - dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku,
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Dentobus
Dentobus

SZANOWNI PAŃSTWO,
DZIECI i MŁODZIEŻ do 18 roku życia


W dniach 20 i 21 września br. w godzinach od 16.00 do 18.00 Dentobus będzie stał na parkingu marketu KAUFLAND w Kluczborku ul. Jagiellońska 14

 
Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice...
1 września 2021 r. w auli budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku, odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022.
Uroczystość została przygotowana przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kluczborku - Panią Danutę Nalewajkę. Podczas akademii mogliśmy wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów wspomnianej szkoły.
Gośćmi, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego byli m.in.:
Pan Jarosław Kielar - Burmistrza Miasta Kluczborka,
Pan Roman Kamiński - zastępca Burmistrza Miasta Kuczborka,
Pani Elżbieta Pietrzykowska - Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku,
Pani Elżbieta Siemońska - zastępca Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku,
Pan Zbigniew Stachowski - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Kluczborku,
Pani Grażyna Popek - przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki,
Pan Zdzisław Pięch - członek Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, a także dyrektorzy jednostek oświatowych Gminy Kluczbork.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzymy wszystkim spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości oraz wzajemnej życzliwości.
Życzymy spokojnego i zdrowego roku!