Aktualności

Kluczbork 05.02.2024 r.

DNSO.111.1.24.2024

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA
Publicznego Przedszkola Nr 7 z Oddziałami Żłobkowymi
w Kluczborku

W dniu 02 lutego 2024r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 z Oddziałami Żłobkowymi w Kluczborku.

W wyniku zakończenia procedury postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 z Oddziałami Żłobkowymi w Kluczborku – Panią Angelinę Sarnowską zam. w Gotartowie.

 

Przewodniczący komisji konkursowej
Elżbieta Pietrzykowska

 

Zarządzenie Nr BR.0050.21.2024 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 stycznia 2024 roku
w sprawie harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych, a także do oddziałów sportowych klas wyższych szkół podstawowych, niż klasa I, prowadzonych przez Gminę Kluczbork.

Zarządzenie Nr BR.0050.24.2024 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 19 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr BR.0050.21.2024 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych, a także do oddziałów sportowych klas wyższych szkół podstawowych, niż klasa I, prowadzonych przez Gminę Kluczbork.

 

Zarządzenie Nr BR.0050.14.2024
Burmistrza Miasta Kluczbork
z dnia 09 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7
z Oddziałami Żłobkowymi w Kluczborku

Zarządzenie NR BR.0050. 230.2023
Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów i przerwy wakacyjnej w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork

Kluczbork, dnia 28.11.2023 r.

KDR.110.4.2023

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. inwestycyjnych w Dziale Technicznym

Administracji Oświaty w Kluczborku

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

Pan TOMASZ RESPONDEK zamieszkały 46-282 Oś

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonego „Zarządzeniem Nr 16/2023 Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny specjalista ds. inwestycyjnych w Dziale Technicznym w Administracji Oświaty w Kluczborku” Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydata, który w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze. Kandydat uzyskał maksymalną liczbę punktów. Wybór Pana Tomasza Respondek został dokonany na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną, która stwierdziła, że kandydat wykazał się wszelką znajomością przepisów oraz zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem, zawartych w ogłoszeniu o naborze. W ocenie komisji posiadana wiedza oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantują rzetelne i prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Głównego specjalisty ds. inwestycyjnych.

/-/ Elżbieta Pietrzykowska
Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku

Kluczbork, dnia 27.11.2023 r.

KDR.110.3.2023

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska: KSIĘGOWY w Dziale Finansowo-Księgowym

ADMINISTRACJI OŚWIATY W KLUCZBORKU

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani EMILIA SMEREKA zamieszkałaKluczborku.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonego „Zarządzeniem Nr 15/2023 Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze nr IIKsięgowy w Administracji Oświaty w Kluczborku” Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydata, który w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze. Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów. Wybór Pani Emilii Smereki został dokonany na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną, która stwierdziła, że kandydat wykazał się najlepszą znajomością przepisów oraz zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem, zawartych w ogłoszeniu o naborze. W ocenie komisji posiadana wiedza oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantują rzetelne i prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Księgowy.

/-/ Elżbieta Pietrzykowska
Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku

 

Kluczbork, dnia 27.11.2023 r.

KDR.110.2.2023

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 Nazwa stanowiska: KSIĘGOWY w Dziale Finansowo-Księgowym

ADMINISTRACJI OŚWIATY W KLUCZBORKU

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani EWELINA CZEKAŁA zamieszkałaBrunach.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonego „Zarządzeniem Nr 14/2023 Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze nr IKsięgowy w Administracji Oświaty w Kluczborku” Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydata, który w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze. Kandydat uzyskał najwyższą liczbę punktów. Wybór Pani Eweliny Czekały został dokonany na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną, która stwierdziła, że kandydat wykazał się najlepszą znajomością przepisów oraz zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem, zawartych w ogłoszeniu o naborze. W ocenie komisji posiadana wiedza oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantują rzetelne i prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Księgowy.

/-/ Elżbieta Pietrzykowska
Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku

Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniczeGłównego specjalisty ds. inwestycyjnych w Dziale Technicznym

Treść do pobrania z sekcji Załączniki

Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze nr II
Księgowego w Dziale Finansowo – Księgowym

Treść do pobrania z sekcji Załączniki